×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۲۱ تیر - ۱۳۹۹  
false
true
آبان؛ ماه سیاه بیمه معلم

به گزارش پایگاه خبری ایرانا، طی بررسی های به عمل آمده از فعالیت شرکت های بورسی مشخص شد که صنعت بیمه و شرکت های زیرمجموعه آن درگیر توجه بیش از حد بر فروش بیمه های اجباری و عمومی است که این موضوع در پرتفوی فروش آبانماه بیمه معلم نیز قابل مشاهده است.

در آبانماه ۹۳درصد فروش شرکت بیمه معلم مختص رشته بیمه های درمان، ثالث و زندگی بوده که در این بین ۶۳درصد فروش بیمه نامه ها به طور مستقیم برای بیمه نامه ثالث اجباری به ثبت رسیده است.

بررسی ها نشان از آن دارد که بیمه ثالث بیش از ۶۳میلیارد، بیمه زندگی بیش از ۱۹میلیارد و بیمه درمان در حدود ۹میلیارد تومان برای این شرکت درآمد داشته اند که البته سهم پرداخت خسارت این سه رشته بیمه در این ماه حدود ۴۱درصد بوده است و حجم قابل توجهی از خسارت بیمه معلم با مبلغ ۹۱میلیارد و ۵۹۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان مربوط به بیمه کشتی بوده است.

در مجموع شرکت بیمه معلم در آبانماه ۱۰۱میلیارد و ۸۴میلیون و ۹۰۰هزار تومان بیمه نامه فروخته و بیش از دو برابر این مبلغ یعنی در حدود ۲۲۳میلیارد و ۹۴۸میلیون و ۲۰۰هزار تومان خسارت پرداخت کرده است.

ادامه بررسی ها نشان از آن دارد که در هشت ماهه سال جاری بیمه معلم از محل فروش بیمه درمان، ثالث و زندگی ۷۶درصد از درآمد خود معادل ۱۴۲۳میلیارد و ۶۳۷میلیون و ۱۰۰هزار تومان درآمدزایی کرده که در همین سه رشته بیمه، سهم پرداخت خسارات، ۶۹درصد معادل ۶۴۵میلیارد و ۱۵۶میلیون و ۹۰۰هزار تومان بوده است.

بیشترین میزان فروش بیمه نامه در هشت ماهه سالجاری برای بیمه معلم در رشته ثالث به مبلغ ۵۱۰میلیارد و ۹۷۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان به ثبت رسیده و در سوی دیگر بیشترین حجم پرداخت خسارت نیز به مبلغ۲۸۸میلیارد و ۴۷۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان برای همین بیمه نامه یعنی بیمه نامه ثالث به ثبت رسیده است.

اما نکته قابل توجه در این مدت آن است که رشته باربری با وجود آنکه درآمد ۱۳میلیارد و ۱۴۴میلیون و ۶۰۰هزار تومانی برای این شرکت به ارمغان آورده اما بیش از دو برابر آن یعنی معادل ۳۳میلیارد و ۳۹۵میلیون و ۷۰۰هزار تومان صرف پرداخت خسارت شده است.

به گزارش ایسنا، در مجموع با وجود آنکه بیمه معلم در هشت ماهه سال جاری درآمد ۱۴۲۳میلیارد و ۶۳۷میلیون و ۱۰۰هزار تومانی داشته اما ۶۶درصد از آن معادل ۹۴۵میلیارد و ۱۵۶میلیون و ۹۰۰هزار تومان را بابت خسارت پرداخت کرده است

false
true
true
true

true